Maklumat Pelayanan & Motto

MOTTO

“Melayani dengan hati, dengan sepenuh hati, dengan hati-hati dan tidak sesuka hati”